USO XURIA, ERRAZU

 

 

lzar batek zerutik klaritatez beterik,

Gauaz ere argitzen du, bertze ororen gaineti

Dudatzen dut baduienetz mundu huntan parerik.

 

 

Izar haren begia, hain da xarmagarria,

Koloreak xurigorri, perfetzionez betia;

Eria-re senda liro haren begitarteak.

 

 

 

Uso xuria, errazu, norat joaiten ziren zu.

Espainiako mendiak oro elurrez bete ditutzu,

Gaurko zure ostatu gure etxean baduzu.

 

 

 

Ez nu izitzen elurrak ez-eta-re gau ilunak,

Maitea gatik pasa nintzazke gauak eta egunak;

Gauak eta egunak, desertu eta oihanak.

 

 

 

Usoa eder airean, ederrago mahainean;

Zure parerik ez dut ikusi

spainia guzian Ez eta ere Frantzian, iguzkiaren azpian.

 

 

 

Maite nauzula diozu, nik ere maite zaitut zu:

Diozun bezela maite banuzu, elizaz feda nezazu

Elizaz feda nezazu eta gero zurea nukezu.

Créé par AVS Document Converter

www.avs4you.com