IKUSTEN DUZU GOIZEAN

 

1

Ikusten duzu goizean,

Argia hasten denean,

Menditto baten gainean,

Etxe ttipitto aintzin xuri bat,

Lau haitzondoren erdian,

Xakur xuri bat atean,

Iturrino bat aldean:

Han bizi naiz ni bakean.

 

2

Nahiz ez den gaztelua,

Maite dut nik sor-lekua,

Aiten aitek hautatua.

Etxetik kanpo zait iduritzen

Nonbeit naizela galdua,

Nola han bainaiz sortua,

Han utziko dut mundua,

Galtzen ez badut zentzua.

 

3

 

Etxean ditut nereak,

Akilo, aitzur, goldeak;

Uztarri eta hedeak;

Jazko bihiez, ditut oraino

Zoko guziak beteak:

Nola iragan urteak

Emaiten badu bertzeak

Ez gaitu hilen goseak.

 

4

Landako hirur behiak,

Esnez hanpatu ditiak,

Ahatxe eta ergiak,

Bi idi handi, kopeta zuri,

Bizkar beltz, adar handiak,

Zikiro, bildots guriak,

Ahuntzak eta ardiak,

Nereak dira guziak.

 

5

Ez da munduan gizonik,

Erregerik, ez printzerik,

Ni bezein urusa denik;

Badut andrea, badut semea,

Badut alaba ere nik;

osasun ona batetik,

ontasun aski bertzetik;

Zer behar dut gehiago nik?

 

6

Goizean hasiz lanean,

Arratsa heldu denean,

Nagusi naiz mahainean;

Giristino bat ona dut hartu:

Nik emaztea hartzean;

Ez du mehe egunean

Sartuko uste gabean

Xingar hezurrik eltzean.

 

7

Marres ene semea,

Nahiz oraino gaztea,

Da mutiko bat ernea;

Goizean goizik bazken erdira

Badarama artaldea;

Segituz ene bidea,

Nola baitu egitea,

Ez du galduko etxea.

 

8

Ene alaba Kattalin,

Bere hameka urtekin,

Ongi doa amarekin;

Begiak ditu, amak bezala,

Zeru zola bezin urdin;

Uste dut denborarekin,

Oraiko itxurarekin,

Andre on bat dion egin.

 

9

Ez dugu behar lurrean,

Ongi bizirik etxean,

Utziz laguna gosean;

Ez du beharrak sekulan jotzen

Gure etxeko atean,

Non ez duen mahainean,

Otruntza ordu denean.

Leku bat gure aldean.

 

10

Ene andrea Maria,

Ez da andre bat handia

Bainan emazte garbia;

Irri batentzat badut etxean

Nik behar dudan guzia:

Gald'egiten dut grazia,

Dudan bezala hasia,

Akabatzeko bizia.

 

ELIZANBURU

Créé par AVS Document Converter

www.avs4you.com