HAURRAK lKAS-AZUE

 

 

Haurrak ikas-azue eskuaraz mintzatzen

Ongi pilotan eta oneski dantzatzen

 

Airetun txikitan, airetun laire...

 

 

Gure kantu xaharrak kontserba ditzagun;

Aire pollitagorik ez da sortu nehun...

 

 

Ez ahantz behin ere sort-herri ederra,

Haren mendiak eta itsaso bazterra...

 

 

Bihotz leiala ere atxik aitameri

Eta nunbait goait dagon gazte maiteari...

 

 

Créé par AVS Document Converter

www.avs4you.com