MARITXU NORA ZOAZ...

 

 

-Maritxu, nora zoaz, eder galant hori?

-iturrira, Bartolo, nai badezu etorri.

-iturrian zer dago? Ardotxo txuria;

Biok edango degu nai degun guzia.

 

 

 

-Maritxu, zuregana biltzen naizenean,

Poza nabaitutzen det nere barrenean.

-Bartolo, nik ere det atsegin artutzen,

Ur-billa noanean, banauzu laguntzen.

 

 

 

-Maritxu, baldin asmo badezu ezkontzea,

Lendabiziko nitzaz oroitu zaitia.

Zure mende jartzen naiz denbora guziko,

Bartolokin etzera gaizki eroriko.

Créé par AVS Document Converter

www.avs4you.com