Jeonimo entzun nauzu

Neskatxarrekin ibiltzen zera zu

 

Aita datorrenian-nian

Ama datorrenian-nian

Etxetik kampora bialiko zaitu.

Créé par AVS Document Converter

www.avs4you.com