ADIOS IZAR EDERRA!

 

Adios, izar ederra, adios izarra!

Zu zare Aingerua munduan bakarra!

Aingeruekin (bis)

zaitut konparatzen,

Zenbat maite zaitudan ez duzu pentsatzen!

 

Adios, izar ederra, eta kariua,

Neure begietako lili arrarua!

Bihotzez zure (bis) g

orputzez banua.

Jarraikiren zautazut zur'amodiua.

 

lzan naiz Araguan eta Kastilloan,

Hitz batez erraiteko Espana guzian;

Ez dut ikusi (bis)

zu bezalakorik,

Nafarroa guzian zaude famaturik

 

Jarraikitzen ninduzun izar eder hari

Nola marinel ona bere orratzari,

Oi, jende onak, atenzione ner'arrazoin huni:

Etzieztela fida amodioari

 

Amodioa duzu arrosaren pare:

Usaina badu eta ondoan arantze;

Ene maitia, enainte egon

zu gana jin gabe,

Hil behar banu ere hiru egun gabe!

Créé par AVS Document Converter

www.avs4you.com